Torna a Orquestra simfònica

Música del Romanticisme

Música del Romanticisme


L’època del Romanticisme és la del màxim esplendor de l’Orquestra Simfònica i és on hi trobem el repertori més ampli i conegut.

Al llarg del s.XIX, les obres simfòniques s’allarguen, fins a arribar a dimensions colossals a la fi del segle, i progressivament es compliquen de forma i d’instrumentació, sigui en dificultats tècniques o d’expressivitat, amb cada nou autor intentant superar els anteriors.

En el Romanticisme hi trobem intents de descriure en música pura tan els sentiments personals dels compositors com també gestes heroiques, paisatges extraordinaris, sentiments nacionalistes…

Beethoven és el primer romàntic i darrera d’ell la llista és molt llarga: Schubert, Schumann, Berlioz, Brahms, Liszt, Bruckner…