Torna a Orquestra simfònica

Us presentem l’Orquestra

Us presentem l’Orquestra


Aquesta és la primera de les xerrades sobre l’orquestra. Mirarem els diferents instruments que la componen, com s’agrupen segons les famílies instrumentals tradicionals i quina és la seva més habitual distribució en l’escenari. Els repassarem tots per a explicar-ne les seves funcions i particularitats.

En veurem també les tradicions, les places més significants i el funcionament de l’oficina. Mirarem també les funcions bàsiques del director, les indicacions de temps, volum, matisos, començaments i finals… i farem un repàs de les formacions orquestrals més importants que hi ha, tot això sempre ben amanit amb exemples.