Torna a Aules Gent Gran

Historia del Jazz

Història del Jazz

Jazz-arbre

El Jazz és el resultat de la mescla de races que es dóna als Estats Units al llarg de tres segles i parteix d’una idea diferent del que és fer música.

El Jazz busca més llibertat i expressivitat i aporta una accentuació rítmica i unes idees melòdiques mai no vistes abans ni a la música clàssica ni a la tradicional.

Després d’exposar les singularitats d’aquesta música, comencem el viatge als camps de cotó del sud amb les “worksongs” , els “espirituals negres… seguim amb l’època de les Grans Bandes, el Be-bop, el Cool, el Free Jazz… i fem excursions al Jazz Brazil, al Jazz català… sempre intentant esmentar les peces (els standards) més coneguts i els intèrprets més cabdals.

Són tres xerrades, doncs, que si bé es poden veure amb independència, és recomanable veure-les en ordre, no només per seguir el relat cronològic sinó perquè, a la primera, s’intenta exposar les raons socials i tècnico-musicals que fan del jazz una música diferent i autònoma.

Cada una de les tres xerrades poden ser de durada d’una hora o d’hora i mitja.