Torna a Sessions Musicals

Solistes reunits

Solistes reunits

     

Aquesta sessió tracta de la Música de Cambra, de la música clàssica de petit format, que busca sumar els esforços dels diferents instrumentistes individuals a la recerca d’un resultat comú.

El principal protagonista és el piano. Farem un repàs històric de l’anomenat instrument rei, de les seves possibilitats tècniques i musicals.

Farem combinar el piano amb el violí i el violoncel per presentar el Trio de cambra i veurem les diferents funcions que cada un dels tres instruments pot desenvolupar: solista, fent d’acompanyant en contrapunt o en harmonia…

 • Competències (Comunicatives, artístiques i culturals)

  • Es defineix el concepte de “Música de Cambra” com a música per a simple divertiment social i posteriorment com a especialització musical.
  • Es presenta el piano com a eina de treball i de gaudi musical.
  • Es presenta el piano i els instruments de corda-arc: la seva morfologia i les seves possibilitats.

   

  Explorar i percebre

  • La sessió vol animar tothom per a que toqui un instrument. No hi fa res que sigui de manera afeccionada.
  • El piano i les seves possibilitats: acords, arpegis, independència de les mans…
  • Tècniques específiques dels intruments de corda-arc (violí i violoncel): Dobles cordes, pizzicatto…
  • Formes musicals: Tema, acompanyament, reexposició…
  • Distingir auditivament els instruments sonant dins d’un conjunt

   

  Interpretar i crear

  • Implicar els alumnes assistents en el guió de la sessió: seguiment de ritmes, preguntar-los, col.lectivament o
   individualment, alguns aspectes dels conceptes…

   

  Objectius de l’activitat

  • Definir i exposar el concepte de “Música de Cambra”, primer sobre les seves arrels populars, després com a
   divertiment social i finalment com a especialització musical.
  • Animar tothom per a que toqui un instrument no hi fa res que sigui de manera afeccionada.
  • Presentar el piano com a eina de treball i de plaer.
  • Presentar el piano i els instruments de corda-arc i les seves possibilitats
  • Saber assistir i seguir un espectacle amb bona predisposició i comportament
  • Entendre el valor del treball en comú que requereix tocar en un grup de cambra

   

  Activitats prèvies a la sessió

  • Treballar els tres instruments de la sessió: violí, violoncel i piano. Fer-ne un treball descriptiu morfològic (parts i
   funcionament) i històric (evolució i repertori essencial)
  • Escoltar el Trio i entendre’l com a una unitat en la que els tres instruments es complementen.

   

  Activitats posteriors a la sessió

  • Elaborar un Resum ordenat o Quadre sinòptic de la sessió en el que es reculli informació sobre les obres escoltades i la raó o motius de la seva interpretació: vocabulari específic emprat, formes escoltades, combinacionsinstrumentals… En aquesta pàgina hi trobareu la presentació de suport vista en la sessió en directe en format Power point i en Pdf.
  • Aprofundir en l’evolució dels instruments de teclat: el pas del clavecí al piano-forte, el piano de gran concert i els
   teclats electrònics.

 • Albert Freixenet / Isthar Olmo / Marta Pons

  A l’apartat de TOCAR PLEGATS hem explicat una mica la gènesi de SOLISTES REUNITS com a “spin off” quan la corda va “independitzar-se i s’hi va incorporar el piano.

   

  Dani Espasa, piano, Marina Mazón, violí i Montserrat Majà, violoncel. La conjunció musical dels tres ha estat excel·lent per a què els nens entenguin la complementarietat dels instruments. Al violoncel sovint hem comptat també amb la Fanny Silvestre.
  Haver tingut en Dani Espasa va ser un autèntic luxe i quan les seves múltiples activitats l’han colmat hem agafat l’Albert Freixenet que ha vingut amb la violinista Ishtar Olmo. Ara, la violoncel·lista és la Marta Pons.Torno a tenir un trio jove i versàtil.

   

  Ishtar-retMarta Pons