Torna a Sessions Musicals

L’entorn sonor

L’entorn sonor

     

Estem rodejats de sons que ens afecten. Cada so porta una intenció, un missatge, i nosaltres… hi reaccionem. Hi ha trons, cançons de bressol, telèfons, nens que ploren, cotxes que passen…

Per conèixer i poder organitzar el nostre Entorn Sonor hem de saber com són els sons. N’hi ha de curts i de llargs…, de fluixos i de forts…, d’aguts i de greus…

Ens ajudarem amb sons enregistrats i amb instruments de percussió que gairebé poden imitar tots els sons possibles… sempre amb l’ajuda de la imaginació.

 • Competències (Comunicatives, artístiques i culturals)

  • La base de la sessió és delimitar i distingir els tres paràmetres primaris i independents del so: el temps o durada (curt-llarg), l’altura (agut-greu) i la intensitat (fort-fluix).
  • S’aprofita per classificar els instruments de percussió sota aquests tres paràmetres.
  • Es vol evitar el vocabulari erroni: Què vol dir “cantar més alt”… més agut o més fort?.
  • Es preten mostrar les reaccions i molèsties que pot provocar el so ambiental.

   

  Explorar i percebre

  • La sessió juga constantment amb els estímuls sonors i els visuals i els contrasta i complementa.
  • Hi ha exemples d’imatge sense so i de so sense imatge per a què els alumnes experimentin i comprovin què informa cada sentit i de quina manera.
  • Es treballa què aporta la vista i l’oïda, com s’ajuden i com les dues informacions juntes potencien la comprensió global de les escenes que es presenten.
  • Es vol eixamplar els àmbits d’escolta en cada paràmetre: Temps o durada (Curt-Llarg) / Altura (Greu-Agut) / Intensitat (Fort-Fluix)… fugint dels còmodes registres mitjos més habituals.

   

  Interpretar i crear

  • S’ofereixen diferents exemples sonors dels quals els escolars n’han de discriminar els diferents sons que contenen.
  • Implicar els alumnes assistents en el guió de la sessió: seguiment de ritmes, preguntar-los, col.lectivament o individualment, alguns aspectes dels conceptes, apropar l’actuació fent els intèrprets baixar al públic…
  • S’expliquen i demostren els compassos simples: 2, 3 i 4

   

  Objectius de l’activitat

  • Delimitar i distingir la informació sonora i la informació visual. Veure que aporta cada una i com s’ajuden
  • Delimitar i distingir els tres paràmetres primaris i independents del so: el temps (curt-llarg), l’altura (agut-greu) i la intensitat (fort-fluix).
  • Classificar els instruments de percussió sota aquests tres paràmetres.
  • Saber assistir i seguir un espectacle amb bona predisposició i comportament
  • Valorar la informació sonora que constantment rebem i comparar-la amb la informació visual.
  • Reconèixer la capacitat de la música de transmetre informació i sentiments
  • Entendre el treball que requereix escoltar atentament

   

  Activitats prèvies a la sessió

  • Valorar tots els sons que ens envolten: el telèfon, l’aigua corrent, la pluja, el soroll de fons del carrer…
  • Classificar sons sota qualsevol idea: “Agradable – desagradable”/ “serveix per…”/ “relaxa – fa mal”…
  • Fer escoltar tota mena de sons i classificar-los segons els tres paràmetres del so: TEMPS (curt-llarg)/ INTENSITAT(fluix-fort)/ ALTURA (agut-greu).
  • Confeccionar llistes de sons i, si és possible, enregistrar-los per escoltar-los a classe. Que cada alumne porti el seu “Entorn sonor” a classe: sons que li són familiars (un germanet petit plorant, un animal que tingui a casa, el tren que passa prop de casa seva…)
  • Comparar l’Entorn sonor de diferents ambients: Casa, Escola, Vacances… Quins sons hi ha a cada lloc
   (electrodomèstics, ascensor/ timbre de canvi de classe, nens que criden al pati/ platja, campanar, gent parlant en altres idiomes…).
  • Confeccionar amb el material que ells portin “Loteries de sons” o Dictats sonors per a que els reconeguin.

   

  Activitats posteriors a la sessió

  • Elaborar un Resum ordenat o Quadre sinòptic de la sessió en el que es reculli informació sobre les obres escoltades i la raó o motius de la seva interpretació. En aquesta pàgina hi trobareu la presentació de suport vista en la sessió en directe en format Power point i en Pdf.
  • Fer escoltar tota mena de sons i classificar-los segons els tres paràmetres: TEMPS (curt-Llarg)/ INTENSITAT (fluix-fort)/ ALTURA (agut-greu). Veure quin és el paràmetre més important en cada so: El tro és fort (abans que greu o curt)/ l’ocell és agut (abans que fluix o llarg)/ La pluja és llarga (abans que forta o aguda). Adonar-se que poden donar-se tots els casos extrems amb independència: molt fluix però molt agut, molt curt però molt fort…
  • Esbrinar els límits de la capacitat auditiva en cada paràmetre.
  • Relacionar sons amb imatges o situacions: accident de cotxe, relliscada, públic en un estadi… Al mercat hi ha molts discos d’efectes sonors que contenen gran quantitat de sons. Als video-jocs i a qualsevol tarja de so d’ordinador també hi ha gran quantitat d’efectes sonors que poden servir.
  • Comparar sons en base a les seves característiques (i progressivament entrar en els instruments, si més no els de percussió): El tro s’assembla al bombo/ l’ocell que canta s’assembla l la flauta/ La pluja a una maraca…
  • Precisar en la classificació dels sons (adonar-se de la relativitat d’aquests conceptes: “Aquest so és més agut queaquest altre, però no tant com aquell…”): Triar sons iguals que es diferenciïn només en un paràmetre (dos xiulets,dos motos, dos gossos…). Fer-ho després amb tres i/o quatre.
  • Realitzar exercicis per seguir independitzant els tres paràmetres del so: Amb una nota fixa, variar-hi la intensitat (fort-fluix)/ Fer notes cada cop més ràpides sense fer-les més fortes.
  • Escoltar un mateix fragment musical a diferent volum (i decidir a quin nivell d’intensitat ens agrada més, i perquè).
  • Fer “Musicogrames”: expressió gràfica (traç o color també, si es vol) de músiques que s’escoltin a classe. Veure què ha passat (el traç és més profund i gruixut si la música era més forta/ la línia segueix l’altura de la
   melodia…)
 • Gerard Sesé – Magalí Sesé


  En aquesta sessió actualment hi actuen dos dels meus fills: Gerard Sesé, com a mim i pianista i Magalí Sesé com a percussionista i flautista. Darrerament la Magalí ha tingut molt d’èxit i notorietat formant part del Quartet Mèlt. Paralel·lament tira endavant els seus projectes musicals. Quan no pot venir, la supleix perfectament l‘Eduard Antolí.

  A en Gerard, periodista i cantautor, el personatge del mim li escau ja que des de molt jove ha fet de pallasso en festes infantils i, a més, té una bona formació musical que l’ha portat a acompanyar musicals en directe al piano (“Un musi…cal?”, “Generació de merda”, “The Feliuettes”) i a enregistrar les seves cançons amb les que porta força concerts en directe.  Quan no ha pogut venir el supleix perfectament, aportant-hi la seva personalitat i àmplia experiència en espectacles infantils, en Jaume Gómez Gràcia.
  eduard-antoli
  jaume-gomez
  El primer mim que va actuar a L’ENTORN SONOR va ser en Manel Ibàñez que va ajudar molt en la definició del personatge i en alguns dels gags que encara són vigents.

  Posteriorment, i sovint alternant-se, he tingut la sort de comptar amb dos dels pallassos més importants del nostre país: el malaguanyat Joan Busquets, de la Companyía Ínfima la Puça i la Pepa Plana. La pèrdua de’n Joan Busquets ha estat un dels cops més durs que ens ha deixat orfens. La Pepa Plana segueix amb gran èxit amb els seus personalíssims espectacles.

  I una menció molt especial es mereix el percussionista que va ser-hi des dels inicis i a qui li dec agraiment i homenatge. És l’Alfred Garcia Demestres. Sense ell L’ENTORN SONOR no existiria i han estat de destacar durant més de 150 representacions no només la seva qualitat musical innegable sinó també el seu bon tracte amb els nens. Gairebé no ha fallat mai i quan no ha pogut venir l’han cobert perfectament en Cidon Trinidade, el seu company percussionista o en Frederic Giberga.