Torna a Orquestra simfònica

Donem-li Corda a l’Orquestra

Donem-li Corda a l’Orquestra


La corda és la base de l’orquestra. Sense corda no hi ha orquestra però en canvi hi ha molt repertori per a orquestra de cordes soles tan dels inicis de les formacions orquestrals com obres contemporànies.

Com que el so de l’Orquestra de Corda és uniforme es desenvolupen altres possibilitats expressives: jocs de registres (agut i greu), formes d’atac (arc, pizzicatto), entramats melòdics (contrapunts, fugues).

És al damunt d’aquesta sòlida base de la corda que els altres instruments s’han anat afegint a l’orquestra.