Torna a Animalada de cançons

4 Sessions

Animalada de cançons: 4 sessions

 

     
En el format “Sessió Musical” les quatre animalades (AC1, AC2, AC3 i AC4) de 6 cançons cada una, segueixen la mateixa pauta:

– Es presenta l’animal, amb el seu so, imatge o un altre element escènic i també amb la història que la cançó explica.

– Per a cada cançó, uns alumnes pugen a l’escenari per a servir de model als seus companys. És com un un gran assaig.

– Cada cançó té un ritme ben diferenciat i es demanarà als alumnes que relacionin l’animal i el ritme de la seva cançó.

– Un cop assajades les 6 cançons se’n fa un ràpid repàs per a recordar-ne tots els elements: títol, ritme de la cançó i el que s’hi fa: cantar, picar de mans, ballar, respondre, fer-hi veus…

Les cançons d’AC2 i d’AC4 són una mica més complexes que les d’AC1 i AC3 i això pren més sentit quan els alumnes venen en un mateix curs a veure les dues sessions. En qualsevol cas, cada una de les quatre sessions funcionen independentment.