Torna a Sessions Musicals

Videos Musicals 1 i 2

Videos Musicals 1 i 2

     

Abans les cançons es donaven a conèixer per la ràdio però ara és a través de la televisió i de vídeos a les xarxes socials.

Afegir imatges a un producte musical va canviar completament la percepció de la música i ara mateix no s’entén una cançó si no va acompanyada del seu vídeo.

Cal doncs conèixer també una mica l’ària visual de la fotografia i el cine (com l’enquadrament, la lluminositat, l’ús d’efectes visuals…) per a veure l’encaix del vídeo al servei de la cançó.

Aquesta informació visual afegida pot ser important per captar l’essència de la cançó… o directament irrellevant. És important saber destriar el que és substancial i interessant del que no ho és.

En aquestes sessions veurem sota un plantejament històric i cronològic, per un cantó, i tècnic, narratiu i semàntic, per l’altre, diversos exemples de video-clips que ja han quedat a la memòria per la seva aportació al gènere.

 • Competències (Comunicatives, artístiques i culturals)

  • A les dues sessions (VÍDEOS 1 i 2) hi ha, per un cantó, el plantejament històric i cronològic i, per l’altre el tècnic, narratiu i semàntic.
  • Afegir imatges a un producte musical comporta un nivell de lectura nou. Cal saber reconèixer les aportacions específiques de la narrativa de l’ària visual (fotografia, cine…) com l’enquadrament, la lluminositat, l’ús d’efectes visuals… i veure’n l’encaix al servei de la cançó.

   

  Explorar i percebre

  • Malgrat el vídeo musical és percebut com un acompanyament a la cançó, hi afegeix molta més informació. Aquesta informació afegida pot ser important per captar l’essència de la cançó… o directament irrellevant.
  • Cal donar eines per a destriar el que és substancial i interessant del que no ho és i, fins i tot, saber refusar aportacions esbiaixades (sexistes, comercials…) que aportin missatges poc convenients.

   

  Interpretar i crear

  • Actualment els alumnes disposen de mitjans prou eficaços per a fer vídeos i es pot proposar l’exercici de posar imatges a una cançó, sigui pròpia o no, per a experimentar com posar-se al servei de la cançó i el seu missatge i estètica.

   

  Objectius de l’activitat

  • Veure el doble plantejament que hi ha a les dues sessions (VÍDEOS 1 i 2), el plantejament històric i cronològic, per un cantó i, per l’altre, el tècnic, narratiu i semàntic.
  • Fer adonar als alumnes que a més d’una primera visió d’un vídeo-clip (i sovint és l’única visió possible) pot haver-n’hi de més profundes i detallades… i de com n’és de fàcil d’instal·lar-los subtilment missatges addicionals, a vegades molt positius… i a vegades no tant.

   

  Activitats prèvies a la sessió

  • La memòria dels alumnes és plena de vídeo-clips. Se’ls pot demanar que en recordin els que més els han agradat i/o impactat i que intentin explicitar-ne el perquè.
  • Una discussió sobre si els vídeo-clips són art o un producte comercial, o sobre si per a fer-los cal molta estructura i diners o si amb un mòbil i una bona idea n’hi ha prou… dóna molt de joc.

   

  Activitats posteriors a la sessió

  • Fer un repàs del vídeos presentats a les dues sessions (VÍDEOS 1 i 2), tan des del punt de vista històric i cronològic com des de l’anàlisi tècnica, narrativa i semàntica.
  • Veure altres vídeo-clips a classe per a fer-ne un treball similar.
 • Albert Freixenet

  A més de la seva tasca de compositor i intèrpret, l’Albert fa moltes classes de Grup Instrumental i Combo per a les que  constantment fa arranjaments de temes que els alumnes coneixen a través dels video-clips. Això l’ha fet adonar-se que moltes vegades els alumnes que han vist els clips no han copsat  els trets fonamentals de la cançó i sovint han perdut informació per no saber interpretar-la o per no disposar de referents suficients.

  Sovint, la seva classe s’ha convertit en un anàlisi dels video-clips perquè segur que d’una millor comprensió del tema en surt una millor interpretació.