Torna a Sessions Musicals

Fem una cançó

Fem una cançó

     


Dels oficis a l’entorn de la música, que n’hi ha molts (intèrpret, luthier, tècnic de so, professor…) el de compositor és essencial ja que sense compositor no hi ha música!.

Com són els compositors? Com s’aconsegueix crear música? S’ha de ser algú especial… o s’ha de treballar molt durament?…. O les dues coses?

Tots podem crear música. Cal descobrir les aptituts creatives de cada un de nosaltres i canalitzar-les amb els elements al nostre abast.

Exposarem els processos bàsics de la creació, coneixerem com es guanyen la vida els compositors… i acabarem fent una cançó en directe amb l’ajut de tots.

 • Competències (Comunicatives, artístiques i culturals)

  • La sessió gira a l’entorn de l’ofici de compositor musical i de com treballa.
  • Es desgranen les parts d’una peça musical: ritmes, melodies, acompanyaments, colors instrumentals…
  • S’hi exosen els ritmes característics més habituals (vals, marxa, balada, havanera, sardana, jota, rock and roll…) i quin en són el seu Pols, Ritme i Compàs.
  • Es mostren els trets característics de músiques de diferents procedències i països: girs melòdics, tipus de sons més habituals…
  • Es busquen les raons i motivacions de compondre música: encàrrecs, música de películes, música ambiental, publicitat…

   

  Explorar i percebre

  • Tothom és capaç de crear música. Cal esbrinar què ens informen els ritmes, la melodia, els colors instrumentals, les formes i estructures, l’harmonia…
  • Decidir quin so, registre, ritme ens agrada més segons el tipus de peça que volem fer.
  • Els accents d’un textl i l’íntima relació de la música i el text: frases, rimes…
  • La música de cada país i de cada cultura…

   

  Interpretar i crear

  • Els efectes diferents que donen diferents ritmes, diferents escales, diferents instrumentacions…
  • Relacionar el text amb la música: comptar síl.labes i deduir-ne accents, punts de repos, fórmules rítmiques que inclou…

   

  Objectius de l’activitat

  • Conèixer l’ofici de compositor musical, com treballa i les tècniques que fa servir.
  • Mostrar les possibilitats creatives que ens ofereix la música.
  • Decidir quin so, registre, ritme ens agrada més segons el tipus de peça que volem fer.
  • Conèixer els ritmes característics més habituals (vals, marxa, balada, havanera, sardana, jota, rock and roll…) i quinen són el seu Pols, Ritme i Compàs.
  • Mostrar els trets característics de músiques de diferents procedències i països: girs melòdics, tipus de sons méshabituals…
  • Veure els accents d’un text i l’íntima relació de la música i el text: frases, rimes…
  • Saber assistir i seguir un espectacle amb bona predisposició i comportament.
  • Entendre el valor de la creació musical i el treball que requereix. Desmitificar la “inspiració” romàntica i  subratllarla preparació tècnica.

   

  Activitats prèvies a la sessió

  • Exposar els diferents oficis de la música (Compositor, intèrpret, professor, mànager, copista, tècnic de so…) i esbrinar quina valoració en fan els alumnes de cada un d’ells (artística i socialment) i, en concret, del compositor
  • Fer composicions musicals amb sons amb l’alumne-autor explicant el què vol i defensant-ne el resultat.
  • Comptar síl.labes d’un text i deduir-ne els accents, els punts de repos i, si es pot, una formulació rítmica correcta.

   

  Activitats posteriors a la sessió

  • Elaborar un Resum ordenat o Quadre sinòptic de la sessió en el que es reculli informació sobre les obresescoltades i la raó o motius de la seva interpretació: vocabulari específic emprat, formes escoltades, combinacions instrumentals o de sons… En aquesta pàgina hi trobareu la presentació de suport vista en la sessió en directe en format Power point i en Pdf.
  • Sobre un conjunt d’audicions decidir i argumentar en quins moments seria bo de fer-les servir i en quins momentsno seria adequat.
  • Relacionar músiques amb èpoques, països, modes, estils, ambients…
  • Aprofundir amb els ritmes característics vistos a la sessió: vals, marxa, balada, havanera, sardana, jota, rock…
  • Remarcar els conceptes tècnics exposats: compàs, registre, imitació, escales…
  • Proposar la composició d’una melodia sobre un text donat fent-ne previament un estudi formal i sil.làbic.




 • Albert Freixenet – David Torras

   

  La sessió consagrada a la creativitat necessita d’uns intèrprets flexibles, espontanis i directes. Hi calen un pianista i un guitarrista que siguin, a més, compositors i la nòmina d’aquesta sessió és especialment selecta. Actualment hi ha l’Albert Freixenet i en David Torras.

  L’Albert Freixenet és professor a l’Escola de música de Barberà. A més del piano s’encarrega de tots els grups instrumentals el que el porta a haver de fer contínuament tota mena d’arrenjaments creatius adaptats als instruments concrets que es troba en cada grup (sovint són combinacions estranyíssimes) havent de tenir en compte també les possibilitats i el nivell dels alumnes també concrets. Una cosa semblant al que feia Antonio Vivaldi a l’Ospedale della Pietà.

  En David Torras és membre del grup de rumba catalana Ai, ai, ai i, bregat en mil batalles i bolos de tota mena entre els quals bastants d’infantils. Aporta molta frescor i dinamisme a l’espectacle. Aquí teniu la web: Ai, ai ai.

  Durant molt de temps el guitarrista ha estat en Toni Xuclà. En Toni no només ha participat a FEM UNA CANÇÓ sinó també en altres sessions i ha estat un autèntic puntal de SESSIONS MUSICALS. Les seves múltiples ocupacions de productor, compositor i arranjador, a més de la seva carrera d’intèrpret tan com a solista van fer que s’hi dediqués de ple. Vull agrair-li tots aquests anys en els que sempre l’he tingut al costat. Vegeu la seva web: Toni Xuclà.

  Força anys la parella de’n Toni va ser en Xavi Ibàñez, actualment professor de Música Moderna a l’ESMUC.