Torna a Aules Gent Gran

Videos Musicals 1 i 2

Vídeos Musicals (1 i 2)

Jazz-arbre

Afegir imatges a un producte musical va canviar completament la percepció de la música i comporta haver d’aplicar aportacions de l’ària visual (fotografia, cine…) com l’enquadrament, la lluminositat, l’ús d’efectes visuals… i veure’n l’encaix al servei de la cançó.

Malgrat el vídeo musical és percebut com un acompanyament a la cançó, hi afegeix molta més informació. Aquesta informació afegida pot ser important per captar l’essència de la cançó… o directament irrellevant. És important saber destriar el que és substancial i interessant del que no ho és.

En aquestes xerrades hi ha, per un cantó, el plantejament històric i cronològic i, per l’altre, el tècnic, narratiu i semàntic.

Cada cop costa més discernir el que és art i els que simplement és un producte comercial. En un vídeo-clip molt sovint els dos paràmetres hi conviuen i això és fa avinent quan comprovem que l’èxit no depèn de si es disposa de molta estructura i diners… o si amb un mòbil i una bona idea n’hi ha prou…