Us presentem l’Orquestra


Aquesta és la primera de les xerrades sobre l’orquestra. Mirarem els diferents instruments que la componen, com s’agrupen segons les famílies instrumentals tradicionals i quina és la seva més habitual distribució en l’escenari. Els repassarem tots per a explicar-ne les seves funcions i particularitats.

En veurem també les tradicions, les places més significants i el funcionament de l’oficina. Mirarem també les funcions bàsiques del director, les indicacions de temps, volum, matisos, començaments i finals… i farem un repàs de les formacions orquestrals més importants que hi ha, tot això sempre ben amanit amb exemples.